خوش‌سفرآزمایی
فکر می‌کنی «خوش‌سفر» باشی؟
می‌گن شخصیت واقعی هر آدمی تو سفر معلوم می‌شه و حالِ خوشِ سفر هم به همسفرها بستگی داره!
تا حالا به این فکر کردی که خودت تو سفر چجور آدمی هستی؟!
ﮐﺎﻓﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮال رو ﺟﻮاب ﺑﺪی ﺗﺎ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﯿﻢ ﭼﺠﻮر همسفر ﺧﻮش‌ﺳﻔﺮی ﻫﺴﺘﯽ.
بعد از شرکت تو «خوش‌سفرآزمایی»، اسمت وارد قرعه‌کشی جوایز زیر هم می‌شه:
آیفون 12
5 جایزه نقدی یک میلیون تومانی