توافق‌نامه حقوقی جاباما

اجازه انتشار محتوای تولیدشده توسط کاربر:

با پذیرفتن این توافقنامه، شما به شرکت جاباما اجازه می‌دهید که از تصاویر شما در همه شبکه‌های اجتماعی خود استفاده کند و در مقابل، فقط شما را منشن کند و هزینه‌ای بابت این کار پرداخت نکند. شما پذیرفته‌اید که اعلام می‌کنید تصویر شما با علم و اطلاع و رضایت شما در اختیار جاباما صرفاً جهت استفاده مذکور قرار گرفته است و هیچ اعتراض و شکایتی در این خصوص نخواهید داشت. حقی برای شکایت بابت استفاده جاباما از تصویرتان ندارید و با کمال میل تصویرتان را در اختیار جاباما قرار داده‌اید.

شما می‌پذیرید که اظهار می‌کنید تصویر منتشرشده، توسط شما عکاسی شده و حقوق مادی و معنوی عکس متعلق به شما بوده است و در صورت اعتراض ثالث، شخصاً پاسخگو بوده و جاباما در این خصوص هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. فرض بر این است که همه موارد مربوط به کپی‌رایت را رعایت کرده‌اید و جاباما در برابر مسائل حقوقی عکس شما مسئول نیست.

شما می‌پذیرید که جاباما اجازه دارد در تصاویر شما تغییر ایجاد کرده و سپس در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارد. (واتر مارک، تغییر رنگ و تغییر سایز).

این شرایط ممکن است هر لحظه تغییر کند و شما پذیرفته‌اید که این قوانین را در هر تاریخی قبول دارید.