تجربه‌ها

360 تجربه

نوع
شهر

تجربه پخت پنیروابیج و شاپوری؛ صبحانه گیلکی

گیلان، رشت 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

تجربه چیدن و خشک کردن چای

گیلان، شفت 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

تجربه مزه گردی در بازار رشت با مارال

گیلان، رشت 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

خرید از بازار و پخت ماهی شکم پر با سارا

گیلان، بندر انزلی 2 تا 7 نفر ظرفیت

قیمت: 600,000 تومان / نفر

غرق در دریای ابر سوئه‌چاله؛ طبیعتگردی در ماسال

گیلان، ماسال 2 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 200,000 تومان / نفر

خرید از بازار و پخت غذاهای گیاهی گیلانی

گیلان، بندر انزلی 2 تا 7 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

لاهیجانی که ندیده‌ایم؛ لاهیجان‌گردی با ایمان

گیلان، لاهیجان 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 150,000 تومان / نفر

انزلی‌ای که ندیده‌ای؛ انزلی‌گردی از چشم سینما

گیلان، بندر انزلی 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

تجربه حصیر بافی با خاله لیلا

گیلان، خمام 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 350,000 تومان / نفر

تجربه پختن نان محلی با خاله لیلا

گیلان، خمام 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

تجربه سوزن دوزی گیلانی با خانم همتی

گیلان، شفت 1 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 200,000 تومان / نفر

تجربه قدم زدن در بیشه زارهای گیلان با ریحان

گیلان، شفت 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 50,000 تومان / نفر

تجربه سفالگری و گمج سازی با عطیه خانم

گیلان، شفت 1 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

تجربه شنیدن قصه های موسیقی گیلانی با عموصفر

گیلان، لنگرود 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

تجربه طبیعت گردی اطراف ماسوله با روزبه

گیلان، ماسوله 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 200,000 تومان / نفر

تجربه گشت و گذار در بافت قدیم رشت با روزبه

گیلان، رشت 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 150,000 تومان / نفر

تجربه‌های 1 تا 16 از 360 تجربه پیدا شده