تجربه‌های هیجان و ماجراجویی

25 تجربه

شهر

تجربه دوچرخه سواری در شالیزارهای شفت با محمود

گیلان، شفت 1 تا 7 نفر ظرفیت

قیمت: 400,000 تومان / نفر

تجربه دویدن در محله های رشت با گروه نورس رانرز

گیلان، رشت 1 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

تجربه دویدن در شاندرمن با گروه نورس رانرز

گیلان، ماسال 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 400,000 تومان / نفر

تجربه ماهیگیری و پخت غذا با آقای پالاش

گیلان، شفت 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 700,000 تومان / نفر

تجربه ماهیگیری روی قایق با کیهان

هرمزگان، قشم 3 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 700,000 تومان / نفر

گشت و گذار شبانه در هرمز با یوسف

هرمزگان، هرمز 3 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 450,000 تومان / نفر

گشت دور جزیره هرمز با امید

هرمزگان، هرمز 2 تا 5 نفر ظرفیت

قیمت: 370,000 تومان / نفر

تجربه پدل برد؛ کایاک و لنج سواری در جنگل حرا با علی

هرمزگان، قشم 3 تا 15 نفر ظرفیت

قیمت: 700,000 تومان / نفر

تجربه ماهیگیری به روش محلی در جنگل حرا با ابراهیم

هرمزگان، قشم 3 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 800,000 تومان / نفر

گشت دریایی جزیره هنگام با ناخدا شایان

هرمزگان، هنگام 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 500,000 تومان / نفر

تجربه سفر به دنیای زیر آب، با مهران

هرمزگان، قشم 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 650,000 تومان / نفر

تجربه پرواز بر فراز جزایر ناز، با مهران

هرمزگان، قشم 1 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 650,000 تومان / نفر

تجربه لنج سازی و لنج سواری در جنگل حرا، با جاشو محمد

هرمزگان، قشم 3 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 650,000 تومان / نفر

تجربه آفرود سواری در ژئوپارک و شترگردی، با جواد

هرمزگان، قشم 2 تا 5 نفر ظرفیت

قیمت: 700,000 تومان / نفر

تجربه موج سواری با بورد در بوشهر

بوشهر، بوشهر 2 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

تجربه گشت با آلاچیق شناور و ماهیگیری در جنگل حرا

هرمزگان، قشم 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 530,000 تومان / نفر

تجربه‌های 1 تا 16 از 25 تجربه پیدا شده