تجربه‌های هنر و صنعت

35 تجربه

شهر

تجربه حصیر بافی با خاله لیلا

گیلان، خمام 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 350,000 تومان / نفر

تجربه سوزن دوزی گیلانی با خانم همتی

گیلان، شفت 1 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 200,000 تومان / نفر

تجربه شنیدن قصه های موسیقی گیلانی با عموصفر

گیلان، لنگرود 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

از رنگ‌ها تا گره‌ها؛ کاشان‌گردی به بهانه فرش

اصفهان، کاشان 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

سفالگری وسط تهران با فرشته

تهران، تهران 1 تا 5 نفر ظرفیت

قیمت: 500,000 تومان / نفر

حس خوب سفالگری با نژلا و کیان‌دخت

گیلان، رشت 2 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 500,000 تومان / نفر

تجربه قلمکاری با آقا عباد

اصفهان، اصفهان 1 تا 7 نفر ظرفیت

قیمت: 270,000 تومان / نفر

ساخت ظروف گلی در خانه کاه‌گلی با عاطفه

یزد، یزد 1 تا 5 نفر ظرفیت

قیمت: 350,000 تومان / نفر

گشت تجربه محور صنایع دستی اصفهان

اصفهان، اصفهان 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

سفالگری با دست به سبک گیلانه

گیلان، لاهیجان 1 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 450,000 تومان / نفر

گشت تجربه محور هنرهای دستی کاشان

اصفهان، کاشان 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 370,000 تومان / نفر

رشت‌گردی، عکاسی و ساخت ویدیو از شما

گیلان، رشت 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 450,000 تومان / نفر

تجربه کار با چوب در بازار وکیل

فارس، شیراز 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 350,000 تومان / نفر

ساخت پرنده گِلی با گُلی

یزد، یزد 2 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 350,000 تومان / نفر

سفالگری و طبیعت‌گردی در دهکده سفال تنکابن

مازندران، تنکابن 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 350,000 تومان / نفر

لاهیجان‎گردی و عکاسی از شما با مهسا

گیلان، لاهیجان 2 تا 5 نفر ظرفیت

قیمت: 350,000 تومان / نفر

تجربه‌های 1 تا 16 از 35 تجربه پیدا شده