تجربه‌های کشف شهری

17 تجربه

شهر

تجربه مزه گردی در بازار رشت با مارال

گیلان، رشت 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

تجربه شهرگردی و عکاسی در انزلی با هانا

گیلان، بندر انزلی 1 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

گشت و گذار در محله های لاهیجان با ایمان

گیلان، لاهیجان 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 150,000 تومان / نفر

تجربه انزلی گردی و دیدن لوکیشن فیلم ها با آرمین

گیلان، بندر انزلی 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

تجربه گشت و گذار در بافت قدیم رشت با روزبه

گیلان، رشت 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 110,000 تومان / نفر

تجربه رشت گردی و عکاسی در بافت تاریخی با هانا

گیلان، رشت 1 تا 5 نفر ظرفیت

قیمت: 400,000 تومان / نفر

گشت و گذار در شیراز و قدم زدن در بافت تاریخی با دنا

فارس، شیراز 1 تا 7 نفر ظرفیت

قیمت: 200,000 تومان / نفر

گشت و گذار در بافت تاریخی شیراز با شکیبا

فارس، شیراز 1 تا 7 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

تجربه گشت وگذار در محله های قزوین با راضیه

قزوین، قزوین 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 190,000 تومان / نفر

دویدن در محله های تاریخی تهران با کیمیا

تهران، تهران 3 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 295,000 تومان / نفر

تجربه گشت و گذار در بندر لافت با نرجس

هرمزگان، قشم 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

گشت دور جزیره هنگام با عبدالله

هرمزگان، هنگام 2 تا 5 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

تجربه کن گردی با شهرزاد فتاحی

تهران، تهران 1 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 210,000 تومان / نفر

تجربه کوچه گردی در بافت قدیمی بوشهر

بوشهر، بوشهر 4 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 200,000 تومان / نفر

گشت مسیر کنارک و پزم تیاب

سیستان و بلوچستان، کنارک 4 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

گشت شهری چابهار

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

تجربه‌های 1 تا 16 از 17 تجربه پیدا شده