تجربه‌های آشپزی و چشیدن

40 تجربه

شهر

تجربه پخت پنیروابیج و شاپوری؛ صبحانه گیلکی

گیلان، رشت 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

خرید از بازار و پخت ماهی شکم پر با سارا

گیلان، بندر انزلی 2 تا 7 نفر ظرفیت

قیمت: 600,000 تومان / نفر

خرید از بازار و پخت غذاهای گیاهی گیلانی

گیلان، بندر انزلی 2 تا 7 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

تجربه خرید از بازار و پخت غذای شیرازی با زهرا خانم

فارس، شیراز 2 تا 7 نفر ظرفیت

قیمت: 490,000 تومان / نفر

تجربه پخت غذای مازندرانی با بتی خانم

مازندران، رامسر 1 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 400,000 تومان / نفر

پخت غذای صفوی با عاطفه

یزد، یزد 1 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 350,000 تومان / نفر

مزه‌گردی در شانزلیزه اصفهان با فرانک

اصفهان، اصفهان 2 تا 12 نفر ظرفیت

قیمت: 550,000 تومان / نفر

تجربه سفره اصیل شیرازی با نجمه

فارس، شیراز 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 370,000 تومان / نفر

پخت و چشیدن غذاهای گیاهی شیراز با نجمه

فارس، شیراز 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 330,000 تومان / نفر

تجربه پخت و چشیدن دسرهای شیرازی با نجمه

فارس، شیراز 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 290,000 تومان / نفر

تجربه آشپزی زرتشتی در خانه موبد

یزد، یزد 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 400,000 تومان / نفر

تجربه پخت دوتا نون و یَه‌تا چکوک شولی با نرگس

یزد، یزد 1 تا 5 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

تجربه پخت قیمه یزدی با نرگس

یزد، یزد 1 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

پخت مرغ شکم‌پر و شنیدن قصه‌های فولک مازنی

مازندران، سوادکوه 1 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 395,000 تومان / نفر

از رشت تا سراوان با علی

گیلان، رشت 2 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 550,000 تومان / نفر

تجربه آماده کردن حلوای خرش و حلوا سنگی

گیلان، رشت 1 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 150,000 تومان / نفر

تجربه‌های 1 تا 16 از 40 تجربه پیدا شده