کشف طبیعت - زندگی به سبک بومی در سفر به شهرهای ایران | جاباما

تجربه‌های کشف طبیعت

50 تجربه

شهر

غرق در دریای ابر سوئه‌چاله؛ طبیعتگردی در ماسال

گیلان، ماسال 2 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 200,000 تومان / نفر

تجربه قدم زدن در بیشه زارهای گیلان با ریحان

گیلان، شفت 1 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 50,000 تومان / نفر

تجربه طبیعت گردی اطراف ماسوله با روزبه

گیلان، ماسوله 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 200,000 تومان / نفر

گشت در جنگل حرا و پرنده نگری

هرمزگان، قشم 2 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 450,000 تومان / نفر

ماهیگیری در جزیره شیخ اندرآبی، با ناخدا علی

هرمزگان، قشم 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 350,000 تومان / نفر

نخلستان گردی در طولانی‌ترین جاده گردشگری جنوب ایران

بوشهر، بوشهر 1 تا 15 نفر ظرفیت

قیمت: 800,000 تومان / نفر

گشت دریایی، کمپ و حراکاری در جنگل‌های سرزورزوما

هرمزگان، قشم 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 450,000 تومان / نفر

پرنده‌نگری و گشت شبانه در جنگل

مازندران، بابل 2 تا 7 نفر ظرفیت

قیمت: 50,000 تومان / نفر

پیمایش در اسپردره و آبتنی در آب‌گرم ازرو

مازندران، بابل 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 400,000 تومان / نفر

گشت نیم روزه هفت آبشار تیرکن

مازندران، بابل 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 400,000 تومان / نفر

پیاده‌روی در جنگل‌های تیرکن

مازندران، بابل 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 150,000 تومان / نفر

پرنده‌نگری در ناژوان

اصفهان، اصفهان 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 198,000 تومان / نفر

پرنده‌نگری در تالاب گندمان با مهسا

اصفهان، اصفهان 2 تا 15 نفر ظرفیت

قیمت: 400,000 تومان / نفر

پرنده نگری شهری در کوه صفه با مهسا

اصفهان، اصفهان 2 تا 15 نفر ظرفیت

قیمت: 198,000 تومان / نفر

حس خوب کویرنوردی در ابوزید‌آباد با محمد

اصفهان، کاشان 2 تا 9 نفر ظرفیت

قیمت: 290,000 تومان / نفر

یوگا و تن‌آسایی در دل جنگل‌های هیرکانی

گیلان، ماسال 2 تا 7 نفر ظرفیت

قیمت: 500,000 تومان / نفر

تجربه‌های 1 تا 16 از 50 تجربه پیدا شده