کشف طبیعت - زندگی به سبک بومی در سفر به شهرهای ایران | جاباما

تجربه‌های کشف طبیعت

58 تجربه

شهر

تجربه چیدن گل و گلاب‌گیری با امید

اصفهان، کاشان 2 تا 12 نفر ظرفیت

قیمت: 225,000 تومان / نفر

ماجراجویی در گرندکنیون ایران؛ پیمایش تنگه هایقر

فارس، شیراز 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 500,000 تومان / نفر

یوگا و تن‌آسایی در باباکوهی با ابراهیم و پوریا

فارس، شیراز 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

ماجراجویی در دره آدرشک مهریز

یزد، یزد 1 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 700,000 تومان / نفر

دیدار با زاغ بور؛ تجربه پرنده نگری با عاطفه

یزد، یزد 4 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 220,000 تومان / نفر

گشت و گذار در تفت، چم و اسلامیه

یزد، یزد 1 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 450,000 تومان / نفر

تجربه پرنده‌نگری در طبیعت گیلان با ماهان

گیلان، لاهیجان 4 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 375,000 تومان / نفر

یک شب کمپ و طبیعتگردی در ییلاق سیارسی

مازندران، جواهرده 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 600,000 تومان / نفر

جنگل‌نوردی میان ابرها؛ جواهرده تا ییلاق چوکاسان

مازندران، رامسر 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 400,000 تومان / نفر

آفرود‌گردی در روستای فلکده تنکابن

مازندران، تنکابن 2 تا 12 نفر ظرفیت

قیمت: 800,000 تومان / نفر

تجربه کمپ نیم روزه در جنگل تاریک با فریبا

گیلان، لاهیجان 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

تجربه کوهنوردی و عبور از روستاهای بکر با فریبا

گیلان، لاهیجان 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 200,000 تومان / نفر

تجربه آبشارگردی در دریابن اسالم با علی

گیلان، تالش 1 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 500,000 تومان / نفر

گشت در آبشار آب‌سفید و آشنایی با زندگی محلی

لرستان، الیگودرز 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 350,000 تومان / نفر

تجربه جنگل‌نوردی در مزر لاهیجان و لنگرود

گیلان، لاهیجان 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 150,000 تومان / نفر

پیاده‌روی روی زیباترین مسیر ریلی ایران با حسین

مازندران، سوادکوه 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 270,000 تومان / نفر

تجربه‌های 17 تا 32 از 58 تجربه پیدا شده