کشف طبیعت - زندگی به سبک بومی در سفر به شهرهای ایران | جاباما

تجربه‌های کشف طبیعت

58 تجربه

شهر

طبیعت‌گردی و صبحانه اطراف آبشار خربو ماسوله

گیلان، ماسوله 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

تجربه گشت و گذار در تنگه زیبای چاکاویر

هرمزگان، قشم 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

صبحانه در طبیعت آبشار لاس‌پشت

گیلان، شفت 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

صبحانه و طبیعتگردی در آبشار گیلوندرود ماسوله

گیلان، ماسوله 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 300,000 تومان / نفر

پخت ماهی کبابی در جنگل‌های چسلی

گیلان، ماسال 2 تا 8 نفر ظرفیت

قیمت: 400,000 تومان / نفر

طبیعتگردی و صبحانه در جنگل داربار

مازندران، تنکابن 2 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 250,000 تومان / نفر

گشت دریایی و شنا در سواحل بکر هرمز

هرمزگان، هرمز 2 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 1,000,000 تومان / نفر

طبیعت‌گردی در دل جنگل‌های هیرکانی عباس‌آباد

مازندران، بهشهر 2 تا 6 نفر ظرفیت

قیمت: 400,000 تومان / نفر

گشت گروهی آبشار آهکی اسکلیم و ناهار

مازندران، سوادکوه 12 تا 20 نفر ظرفیت

قیمت: 700,000 تومان / نفر

گشت گروهی هفت آبشار و ناهار

مازندران، سوادکوه 12 تا 20 نفر ظرفیت

قیمت: 550,000 تومان / نفر

تجربه‌های 49 تا 58 از 58 تجربه پیدا شده