مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره ویلا، سوییت و اقامتگاه در اسفراین

14 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
5(1 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه وصال - واحد دیاهو

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی وارگه امیدیه - آپو

خراسان شمالی، اسفراین 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی خانه وصال - واحد شاپوران

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرنفر

بوم گردی خانه وصال - واحد زِربیدان

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

رزرو بوم گردی خانه وصال - واحد نسَر

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

اجاره کلبه وارگه امیدیه - داپیر

خراسان شمالی، اسفراین 3 اتاق 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی حاج بابا - حاج بابا 2

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 100,000 تومان / هرنفر

اجاره بوم گردی خانه وصال - واحد شاپی

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 170,000 تومان / هرنفر

رزرو بوم گردی خانه وصال - واحد مهمانخانه

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 170,000 تومان / هرنفر

اجاره بوم گردی خانه وصال - واحد درقلعه

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

رزرو بوم گردی وارگه امیدیه - مته

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 130,000 تومان / هرنفر

اجاره بوم گردی وارگه امیدیه - باپیر

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 130,000 تومان / هرنفر

رزرو بوم گردی وارگه امیدیه - خالتی

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 250,000 تومان / هرنفر

اجاره بوم گردی رویین دژ - اتاق دژ ۱

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

نمایش نقشه