مریم عباسی صومعه | میزبان جاباما در کوچصفهان و لاهیجان | جاباما