مشخصات میزبان
مجید منصوری - میزبان جاباما

مجید منصوری

  • میانگین ۴.۷
    میانگین ۴.۷ از ۵ امتیاز
  • ۶ نظر
    ۶ نظر از ۱۲ رزرو موفق

امتیاز و نظرات اخیر میزبان

اقامتگاه‌های میزبان

1 اقامتگاه فعال