جواد صادقی ارکمی | میزبان جاباما در رشت | جاباما
مشخصات میزبان
جواد صادقی ارکمی - میزبان جاباما

جواد صادقی ارکمی

  • میانگین ۴.۶
    میانگین ۴.۶ از ۵ امتیاز
  • ۱۹۰ نظر
    ۱۹۰ نظر از ۲۶۸ رزرو موفق

امتیاز و نظرات اخیر میزبان

اقامتگاه‌های میزبان

2 اقامتگاه فعال