محمد عزیزقاسمی | میزبان جاباما در سنندج | جاباما
مشخصات میزبان
محمد  عزیزقاسمی - میزبان جاباما

محمد عزیزقاسمی

  • میانگین ۴.۸
    میانگین ۴.۸ از ۵ امتیاز
  • ۵۷ نظر
    ۵۷ نظر از ۹۸ رزرو موفق

امتیاز و نظرات اخیر میزبان

اقامتگاه‌های میزبان

4 اقامتگاه فعال