روح الله حاجی تبار | میزبان جاباما در بابل و سوادکوه | جاباما