خشایار امیدواری | میزبان جاباما در تهران | جاباما
مشخصات میزبان
خشایار  امیدواری - میزبان جاباما

خشایار امیدواری

  • میانگین ۳.۸
    میانگین ۳.۸ از ۵ امتیاز
  • ۱۴۴ نظر
    ۱۴۴ نظر از ۳۶۱ رزرو موفق

امتیاز و نظرات اخیر میزبان

اقامتگاه‌های میزبان

1 اقامتگاه فعال