روح الله علیزاده | میزبان جاباما در نشتارود | جاباما