عزیزاله دولتشاهی | میزبان جاباما در نشتارود | جاباما