مشخصات میزبان
علیرضا عبدالهی - میزبان جاباما

علیرضا عبدالهی

  • میانگین ۴.۵
    میانگین ۴.۵ از ۵ امتیاز
  • ۲۳ نظر
    ۲۳ نظر از ۲۳ رزرو موفق

درباره میزبان

یکی‌ازروستاهای‌خوش‌اب‌هوا،در‌اطراف‌رامسرکه‌یک‌تجربه‌طبیعت‌گردی‌ناب‌خوبی‌را‌به‌شما‌عزیزان‌هدیه‌میدهد‌و‌این‌بنای‌سنتی‌را‌ما‌برای‌تنوع‌برای‌شما‌عزیزان‌انجام‌دادیم‌تا‌در‌اختیار‌شماقرار‌دهیم،کلبه‌جنگلیه‌شمشاد

امتیاز و نظرات اخیر میزبان

اقامتگاه‌های میزبان

2 اقامتگاه فعال