گیتی رضایی مشهدی | میزبان جاباما در چهارباغ | جاباما
مشخصات میزبان
گیتی   رضایی  مشهدی  - میزبان جاباما

گیتی رضایی مشهدی

  • میانگین ۴.۴
    میانگین ۴.۴ از ۵ امتیاز
  • ۱۷ نظر
    ۱۷ نظر از ۲۷ رزرو موفق

امتیاز و نظرات اخیر میزبان

اقامتگاه‌های میزبان

1 اقامتگاه فعال