مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه کاشان

7 اقامتگاه

لحظه آخری
اقامتگاه های آنی و قطعی
3.9(26 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه واحد اندرونی 1

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت
تا 21 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,343,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(17 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه - واحد شبستان 1

اصفهان، کاشان 7 نفر ظرفیت
تا 7 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,790,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(27 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه - واحد اندرونی 2

اصفهان، کاشان 2 نفر ظرفیت
تا 21 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,343,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(24 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه - واحد شاه نشین

اصفهان، کاشان 8 نفر ظرفیت
تا 7 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,790,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4(23 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه واحد حوضخانه 2

اصفهان، کاشان 4 نفر ظرفیت
تا 11 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,780,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4(24 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه واحد حوضخانه 1

اصفهان، کاشان 6 نفر ظرفیت
تا 11 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,225,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.2(18 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه - واحد شبستان 2

اصفهان، کاشان 8 نفر ظرفیت
تا 14 درصد تخفیف

شروع قیمت: 3,010,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
نمایش نقشه

سوالات متداول