مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
انتخاب شهر
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه بومگردی در اطراف تهران، سوئیت و انواع اقامتگاه

16 اقامتگاه

4.1(80 دیدگاه)

رزرو کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد مصری

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(76 دیدگاه)

اجاره کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد ژاپنی

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(71 دیدگاه)

رزرو کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد سرخپوستی

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(70 دیدگاه)

اجاره کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد مراکشی

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(67 دیدگاه)

رزرو بوم گردی حاج محمد فیروزکوه - کلبه وایکینگ

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(55 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حاج محمد فیروزکوه - کلبه رنسانس

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(19 دیدگاه)

بوم گردی هزار و یک شب - واحد شب اول

تهران، دماوند 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(33 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه گردو - اتاق قصه‌ها

تهران، دماوند 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 680,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(31 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه گردو - اتاق آسمان

تهران، دماوند 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 680,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(14 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خاتون - واحد 3

البرز، کردان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(35 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه گردو - اتاق سرسایه

تهران، دماوند 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(16 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خاتون - واحد 2

البرز، کردان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(33 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه گردو - اتاق ایوان

تهران، دماوند 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 790,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(12 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خاتون- واحد ۱

البرز، کردان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 570,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(31 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه گردو - نور

تهران، دماوند 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 680,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(21 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه گردو - اتاق ابروباد

تهران، دماوند 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه