رزرو آنی و قطعی جاباما
مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
انتخاب شهر
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه بومگردی در اطراف تهران، سوئیت و انواع اقامتگاه

14 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
۴.۴(۳۷ دیدگاه)

کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد سرخپوستی

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
۴.۲(۳۸ دیدگاه)

کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد ژاپنی

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۳۲ دیدگاه)

بوم گردی حاج محمد فیروزکوه - کلبه وایکینگ

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
۴.۵(۳۷ دیدگاه)

کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد مراکشی

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
۴.۱(۳۸ دیدگاه)

کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد مصری

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۲۳ دیدگاه)

بوم گردی حاج محمد فیروزکوه - کلبه رنسانس

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
۴.۴(۳۲ دیدگاه)

بوم گردی خانه گردو - اتاق ایوان

تهران، دماوند 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 830,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۲ دیدگاه)

بوم گردی خاتون - واحد 2

البرز، کردان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 317,000 تومان / هرشب

۴.۵(۳۰ دیدگاه)

بوم گردی خانه گردو - اتاق قصه‌ها

تهران، دماوند 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۰ دیدگاه)

بوم گردی خاتون- واحد ۱

البرز، کردان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 373,000 تومان / هرشب

۴.۵(۳۲ دیدگاه)

بوم گردی خانه گردو - اتاق نیل

تهران، دماوند 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 520,000 تومان / هرشب

۴.۴(۳۱ دیدگاه)

بوم گردی خانه گردو - اتاق آسمان

تهران، دماوند 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 690,000 تومان / هرشب

۴.۴(۳۱ دیدگاه)

بوم گردی خانه گردو - نور

تهران، دماوند 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۳ دیدگاه)

بوم گردی خاتون - واحد 3

البرز، کردان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 373,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه