مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در چابهار

31 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.4(25 دیدگاه)

رزرو بوم گردی در بلوچ - واحد کپر مستطیل 18

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(16 دیدگاه)

اجاره بوم گردی در بلوچ - واحد کپر مستطیل 25

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(21 دیدگاه)

رزرو بوم گردی در بلوچ - واحد کپر گرد ۵

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(20 دیدگاه)

اجاره بوم گردی در بلوچ - واحد کپر مستطیل 22

سیستان و بلوچستان، چابهار 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(20 دیدگاه)

رزرو بوم گردی در بلوچ - واحد کپر مستطیل 28

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(30 دیدگاه)

اجاره بوم گردی در بلوچ - واحد کپر گرد ۱۲

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(33 دیدگاه)

رزرو بوم گردی در بلوچ - واحد کپر گرد ۲

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(29 دیدگاه)

اجاره بوم گردی در بلوچ - واحد کپر گرد ۳

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(22 دیدگاه)

بوم گردی در بلوچ - واحد کپر گرد ۴

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(22 دیدگاه)

اجاره بوم گردی در بلوچ - واحد کپر گرد ۶

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 880,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(19 دیدگاه)

رزرو بوم گردی در بلوچ - واحد کپر گرد ۱

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(30 دیدگاه)

اجاره بوم گردی در بلوچ - واحد کپر مستطیل 27

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(33 دیدگاه)

رزرو بوم گردی در بلوچ - واحد کپر مستطیل 26

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی آژ - اتاق ۴

سیستان و بلوچستان، چابهار اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 250,000 تومان / هرنفر

رزرو بوم گردی آژ - اتاق ۲

سیستان و بلوچستان، چابهار اتاق اشتراکی 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرنفر

اقامتگاه‌های 17 تا 31 از 31 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه

سوالات متداول