مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در دامغان

12 اقامتگاه

4.5(4 دیدگاه)

بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق شیش

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4(1 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق سه

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.8(4 دیدگاه)

رزرو بوم گردی بابامراد - واحد سه

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.8(4 دیدگاه)

اجاره بوم گردی بابامراد - واحد یک

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.8(5 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق دو

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
5(1 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق یک

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
3.8(6 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق چهار

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
(2 نظر)

اجاره بوم گردی خانه کله - اتاق یک

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
(2 نظر)

رزرو بوم گردی بابامراد - بابامراد- واحد دو

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
(1 نظر)

اجاره بوم گردی خانه کله - اتاق چهار

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
(1 نظر)

رزرو بوم گردی خانه کله - اتاق دو

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق پنج

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه