مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در دامغان

12 اقامتگاه

(2 نظر)

رزرو بوم گردی خانه کله - اتاق یک

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 7 نفر پایه

شروع قیمت از: 200,000 تومان / هرنفر

(1 نظر)

اجاره بوم گردی خانه کله - اتاق چهار

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 5 نفر پایه

شروع قیمت از: 200,000 تومان / هرنفر

4(7 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق چهار

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 350,000 تومان / هرنفر

4.8(5 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق دو

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 350,000 تومان / هرنفر

5(1 دیدگاه)

رزرو بوم گردی بومگردی بابا حاجی - بابا حاجی - واحد 10

سمنان، دامغان 5 نفر پایه + 10 نفر اضافه

شروع قیمت از: 500,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق پنج

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 350,000 تومان / هرنفر

5(1 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق یک

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 350,000 تومان / هرنفر

4.3(3 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق سه

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 350,000 تومان / هرنفر

4.7(7 دیدگاه)

رزرو بوم گردی بابامراد - واحد سه

سمنان، دامغان 2 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 300,000 تومان / هرشب

4.6(5 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق شیش

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 350,000 تومان / هرنفر

(2 نظر)

رزرو بوم گردی خانه کله - اتاق دو

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 7 نفر پایه

شروع قیمت از: 200,000 تومان / هرنفر

4.4(12 دیدگاه)

اجاره بوم گردی بابامراد - واحد یک

سمنان، دامغان 2 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 300,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه