مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره بوم گردی عمارت قاجاریه شیراز

8 اقامتگاه

4.3(39 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت قاجاریه - واحد سه دری بالا

فارس، شیراز 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(30 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت قاجاریه - واحد ارسی مشرف به باغچه

فارس، شیراز 3 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.7(24 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی عمارت قاجاریه - واحد یک دری بالا

فارس، شیراز 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(40 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت قاجاریه - واحد شاه‌نشین

فارس، شیراز 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,530,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(23 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت قاجاریه - واحد سه دری بزرگ

فارس، شیراز 3 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,530,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(35 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت قاجاریه - واحد 1 پنجره همکف

فارس، شیراز 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.7(39 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت قاجاریه - واحد همکف 3 پنجره

فارس، شیراز 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.7(39 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت قاجاریه - واحد 5 دری

فارس، شیراز 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,530,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه