مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در اسفراین

13 اقامتگاه

5(1 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه وصال - واحد دیاهو

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی وارگه امیدیه - آپو

خراسان شمالی، اسفراین 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو بوم گردی خانه وصال - واحد زِربیدان

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی وارگه امیدیه - مته

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 130,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

رزرو بوم گردی وارگه امیدیه - باپیر

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 130,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی وارگه امیدیه - خالتی

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 250,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

بوم گردی خانه وصال - واحد درقلعه

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی رویین دژ - اتاق دژ ۱

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

رزرو بوم گردی حاج بابا - حاج بابا 2

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 100,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی خانه وصال - واحد شاپوران

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

رزرو بوم گردی خانه وصال - واحد شاپی

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 170,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی خانه وصال - واحد مهمانخانه

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 170,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

رزرو بوم گردی خانه وصال - واحد نسَر

خراسان شمالی، اسفراین اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه