مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت قوام الملک شیراز

9 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.3(41 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت قوام الملک - واحد خاتون

فارس، شیراز 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(27 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت قوام الملک - واحد گیسو

فارس، شیراز 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(30 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت قوام الملک - واحد پسین

فارس، شیراز 3 نفر پایه
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 990,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(30 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت قوام الملک - واحد خورشید

فارس، شیراز 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(41 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت قوام الملک - واحد پاییز

فارس، شیراز 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(44 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت قوام الملک - واحد جیران

فارس، شیراز 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(29 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت قوام الملک - واحد آرامش

فارس، شیراز 4 نفر پایه
تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 1,440,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(30 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت قوام الملک - واحد شهرزاد

فارس، شیراز 4 نفر پایه
تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 1,440,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(23 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت قوام الملک - واحد ایران

فارس، شیراز 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه