مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه بوم گردی گمبرون قشم

6 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.4(7 دیدگاه)

رزرو بوم گردی گمبرون نقاشه - واحد دو تخته 2

هرمزگان، قشم هر واحد 4 نفر ظرفیت 16 نفر مجموع ظرفیت

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(8 دیدگاه)

اجاره بوم گردی گمبرون - واحد ١٠٢

هرمزگان، قشم 1 اتاق 2 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(8 دیدگاه)

رزرو بوم گردی گمبرون نقاشه - واحد دو تخته 1

هرمزگان، قشم هر واحد 3 نفر ظرفیت 6 نفر مجموع ظرفیت

شروع قیمت از: 1,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(6 دیدگاه)

اجاره بوم گردی گمبرون نقاشه - واحد دو تخته 3

هرمزگان، قشم هر واحد 6 نفر ظرفیت 18 نفر مجموع ظرفیت

شروع قیمت از: 1,800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(8 دیدگاه)

رزرو بوم گردی گمبرون نقاشه - واحد دو تخته 4

هرمزگان، قشم هر واحد 3 نفر ظرفیت 9 نفر مجموع ظرفیت

شروع قیمت از: 1,800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(9 دیدگاه)

اجاره بوم گردی گمبرون نقاشه - واحد 103

هرمزگان، قشم 2 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه