مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره کلبه های چوبی حاج محمد فیروزکوه

14 اقامتگاه

4.2(80 دیدگاه)

رزرو کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد مراکشی

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,100,000 تومان / هرشب

4.2(86 دیدگاه)

اجاره کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد ژاپنی

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,100,000 تومان / هرشب

4(84 دیدگاه)

رزرو کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد سرخپوستی

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,100,000 تومان / هرشب

4.2(66 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حاج محمد فیروزکوه - واحد رنسانس

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,800,000 تومان / هرشب

4.1(81 دیدگاه)

رزرو بوم گردی حاج محمد فیروزکوه - واحد وایکینگ

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,100,000 تومان / هرشب

4.2(91 دیدگاه)

اجاره کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد مصری

تهران، فیروزکوه 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,100,000 تومان / هرشب

4.6(10 دیدگاه)

رزرو بوم گردی حاج محمد - واحد رامبراند

تهران، فیروزکوه 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 5,500,000 تومان / هرشب

4.5(10 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حاج محمد - واحد دگا

تهران، فیروزکوه 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 5,000,000 تومان / هرشب

4.4(11 دیدگاه)

رزرو بوم گردی حاج محمد - واحد رنوار

تهران، فیروزکوه 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 5,000,000 تومان / هرشب

4.5(11 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حاج محمد - واحد سزان

تهران، فیروزکوه 2 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 6,000,000 تومان / هرشب

4.5(10 دیدگاه)

بوم گردی حاج محمد - واحد داوینچی

تهران، فیروزکوه 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 5,000,000 تومان / هرشب

4.6(12 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حاج محمد - واحد ون گوگ

تهران، فیروزکوه 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 5,000,000 تومان / هرشب

4.5(11 دیدگاه)

رزرو بوم گردی حاج محمد - واحد رافائل

تهران، فیروزکوه 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 5,000,000 تومان / هرشب

4.5(10 دیدگاه)

اجاره بوم گردی حاج محمد - واحد گوگن

تهران، فیروزکوه 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 6,000,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه

سوالات متداول