مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه سنتی ایرانمهر شیراز

11 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.5(31 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهرخواب دبل (8)

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,650,000 تومان / هرشب

4.4(22 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهرخواب چهارنفره سردابی (10)

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,250,000 تومان / هرشب

4.4(28 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - شاه نشین پنج دری (1)

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,400,000 تومان / هرشب

4.4(17 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - شاه نشین هفت دری (2)

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,700,000 تومان / هرشب

4.3(21 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهر خواب دبل (5)

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(22 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهر خواب چهار نفره سردابی (11)

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,250,000 تومان / هرشب

4.2(35 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - شاه نشین پنج دری (4)

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,400,000 تومان / هرشب

4.5(24 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهرخواب سه نفره (7)

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,100,000 تومان / هرشب

4.4(24 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - شاه نشین هفت دری (9)

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,700,000 تومان / هرشب

4.5(25 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهر خواب دبل (3)

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,650,000 تومان / هرشب

4.1(22 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهرخواب دبل (6)

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,650,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه

سوالات متداول