مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه سنتی ایرانمهر شیراز

10 اقامتگاه

4.4(17 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - شاه نشین هفت دری (2)

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(22 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهرخواب دبل (6)

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(22 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهر خواب دبل (5)

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(22 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهر خواب چهار نفره سردابی (11)

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,250,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(25 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهر خواب دبل (3)

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(35 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - شاه نشین پنج دری (4)

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(32 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهرخواب دبل (8)

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,650,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(28 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - شاه نشین پنج دری (1)

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(24 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - مهرخواب سه نفره (7)

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(24 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی عمارت ایرانمهر - شاه نشین هفت دری (9)

فارس، شیراز 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه

سوالات متداول