مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش اصفهان

12 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.4(23 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد هشت بهشت

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,035,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(15 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی کشیش - واحد آینه

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,234,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.1(19 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد خواجو

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,597,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.2(18 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد مینا

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,035,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(16 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد خورشید

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,976,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.2(18 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد ملکه

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,305,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(16 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد خیام

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,597,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.5(19 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد سیمرغ

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 683,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(24 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد چهلستون

اصفهان، اصفهان 5 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,261,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.5(23 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد هزار و یک شب

اصفهان، اصفهان 5 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,261,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(16 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد خاطره

اصفهان، اصفهان 4 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,929,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(18 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد جهان

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,597,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
نمایش نقشه