مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش اصفهان

12 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.2(36 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد هشت بهشت

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,380,000 تومان / هرشب

4.4(17 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد آینه

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(25 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد مینا

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(24 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد خواجو

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(22 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد خورشید

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,634,000 تومان / هرشب

3.8(24 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد ملکه

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,740,000 تومان / هرشب

4.5(20 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد خیام

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,129,000 تومان / هرشب

4.4(25 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد سیمرغ

اصفهان، اصفهان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 910,000 تومان / هرشب

4.1(28 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد چهلستون

اصفهان، اصفهان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,015,000 تومان / هرشب

4.6(25 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی کشیش - واحد هزار و یک شب

اصفهان، اصفهان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(21 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی کشیش - واحد خاطره

اصفهان، اصفهان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,572,000 تومان / هرشب

4.1(24 دیدگاه)

اقامتگاه سنتی کشیش - واحد جهان

اصفهان، اصفهان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,129,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه

سوالات متداول