مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره خانه سنتی در خمیر

8 اقامتگاه

4.5(2 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی اقامتگاه سنتی تکو - تکو - اتاق ۱

هرمزگان، خمیر اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

3.7(3 دیدگاه)

اجاره اقامتگاه سنتی اقامتگاه سنتی تکو - تکو - اتاق ۳

هرمزگان، خمیر اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرنفر

4(1 دیدگاه)

رزرو اقامتگاه سنتی اقامتگاه سنتی تکو - تکو - اتاق ۴

هرمزگان، خمیر اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرنفر

اجاره اقامتگاه سنتی اقامتگاه سنتی تکو - تکو - اتاق ۷

هرمزگان، خمیر اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرنفر

رزرو اقامتگاه سنتی اقامتگاه سنتی تکو - تکو - اتاق ۶

هرمزگان، خمیر اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرنفر

اجاره اقامتگاه سنتی اقامتگاه سنتی تکو - تکو - اتاق ۲

هرمزگان، خمیر اتاق اشتراکی 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرنفر

رزرو اقامتگاه سنتی اقامتگاه سنتی تکو - تکو - اتاق ۸

هرمزگان، خمیر اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرنفر

اقامتگاه سنتی اقامتگاه سنتی تکو - تکو - اتاق ۵

هرمزگان، خمیر اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرنفر

نمایش نقشه