مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه بوم گردی کومه بهشهر

9 اقامتگاه

4.5(70 دیدگاه)

رزرو کلبه کومه - واحد انار

مازندران، بهشهر 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(39 دیدگاه)

اجاره کلبه کومه واحد سنگی

مازندران، بهشهر 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(62 دیدگاه)

رزرو کلبه کومه - واحد سدره

مازندران، بهشهر 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(65 دیدگاه)

اجاره کلبه کومه - واحد نمدار

مازندران، بهشهر 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(49 دیدگاه)

رزرو کلبه کومه -واحد صنوبر

مازندران، بهشهر 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(68 دیدگاه)

کلبه کومه واحد بلوط

مازندران، بهشهر 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(59 دیدگاه)

رزرو کلبه کومه واحد کاج

مازندران، بهشهر 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(64 دیدگاه)

اجاره کلبه کومه واحد طوبی

مازندران، بهشهر 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(43 دیدگاه)

رزرو کلبه کومه واحد انجیلی

مازندران، بهشهر 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه