مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه بوم گردی کومه بهشهر

8 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.5(43 دیدگاه)

رزرو کلبه کومه واحد انار

مازندران، بهشهر 2 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(34 دیدگاه)

اجاره کلبه کومه واحد سدره

مازندران، بهشهر 2 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,160,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(38 دیدگاه)

رزرو کلبه کومه واحد نمدار

مازندران، بهشهر 2 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,070,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(35 دیدگاه)

اجاره کلبه کومه واحد صنوبر

مازندران، بهشهر 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(32 دیدگاه)

رزرو کلبه کومه واحد بلوط

مازندران، بهشهر 3 نفر ظرفیت

مشاهده قیمت و پکیج‌های قابل رزرو‌
رزرو آنی و قطعی
4.2(34 دیدگاه)

اجاره کلبه کومه واحد کاج

مازندران، بهشهر 3 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 2,070,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(32 دیدگاه)

کلبه کومه واحد طوبی

مازندران، بهشهر 2 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(30 دیدگاه)

اجاره کلبه کومه واحد انجیلی

مازندران، بهشهر 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,125,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه