رزرو آنی و قطعی جاباما
مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه بوم گردی نخل ناخدا قشم

13 اقامتگاه

۴.۴(۴۵ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد ۲ نفره 1

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

۴.۲(۴۵ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم- واحد 2 نفره 3

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

۴.۱(۳۷ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد 2 نفره 7

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

۴.۳(۳۶ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد 2 نفره 8

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

۴(۳۴ دیدگاه)

بوم گردی بومگردی نخل ناخدا -واحد وی ای پی

هرمزگان، قشم 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 5,000,000 تومان / هرشب

۴.۲(۳۵ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد چهارنفره 4

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,700,000 تومان / هرشب

۴.۳(۳۸ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد 2 نفره 6

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

۴.۴(۲۷ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد چهارنفره 2

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,700,000 تومان / هرشب

۴.۲(۵۲ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد 2 نفره 2

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

۴.۱(۲۸ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد 2 نفره 4

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

۴.۳(۳۱ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد چهارنفره 1

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,700,000 تومان / هرشب

۴.۲(۳۲ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد چهارنفره 3

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,700,000 تومان / هرشب

۴.۲(۴۵ دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد 2 نفره 5

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه

سوالات متداول