مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه بوم گردی نخل ناخدا قشم

13 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.4(49 دیدگاه)

رزرو بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد ۲ نفره 1

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 960,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(45 دیدگاه)

اجاره بوم گردی نخل ناخدا قشم- واحد 2 نفره 3

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 960,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(39 دیدگاه)

رزرو بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد 2 نفره 7

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 960,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4(33 دیدگاه)

اجاره بوم گردی نخل ناخدا - واحد دو خوابه

هرمزگان، قشم 10 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,700,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(38 دیدگاه)

رزرو بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد 2 نفره 8

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 960,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(37 دیدگاه)

اجاره بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد چهارنفره 4

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(38 دیدگاه)

رزرو بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد 2 نفره 6

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 960,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(29 دیدگاه)

اجاره بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد چهارنفره 2

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.2(53 دیدگاه)

رزرو بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد 2 نفره 2

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 960,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(28 دیدگاه)

اجاره بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد 2 نفره 4

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 840,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(31 دیدگاه)

رزرو بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد چهارنفره 1

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.2(32 دیدگاه)

بوم گردی نخل ناخدا قشم - واحد چهارنفره 3

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.3(46 دیدگاه)

رزرو بوم گردی نخل ناخدا قشم-واحد 2 نفره 5

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت: 960,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
نمایش نقشه

سوالات متداول