مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره مجتمع اقامتی در نشتارود

16 اقامتگاه

لحظه آخری

رزرو مجتمع اقامتگاهی سه خوابه پردیس واحد ۳

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

مجتمع اقامتگاهی سه خوابه پردیس واحد۱۲

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو مجتمع اقامتگاهی سه خوابه پردیس واحد۴

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره مجتمع اقامتگاهی سه خوابه پردیس واحد۱

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو مجتمع اقامتگاهی سه خوابه پردیس واحد۱۱

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره مجتمع اقامتگاهی سه خوابه پردیس واحد۷

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو مجتمع اقامتگاهی یکخوابه پردیس واحد۹

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره مجتمع اقامتگاهی سه خوابه پردیس واحد۶

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو مجتمع اقامتگاهی سه خوابه پردیس واحد ۵

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره مجتمع اقامتگاهی سه خوابه پردیس واحد ۸

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو مجتمع اقامتگاهی سه خوابه پردیس واحد ۱۰

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره مجتمع اقامتگاهی سه خوابه پردیس واحد۲

مازندران، نشتارود 3 اتاق 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 4,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
5(2 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی سعید - واحد ۷

مازندران، نشتارود 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
(2 نظر)

اجاره مجتمع اقامتگاهی سعید - واحد 3

مازندران، نشتارود 2 اتاق 4 نفر پایه + 1 نفر اضافه
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 3,600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
3.8(6 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی سعید - واحد 6

مازندران، نشتارود 1 اتاق 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 748,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.8(4 دیدگاه)

اجاره مجتمع اقامتگاهی سعید - واحد 4

مازندران، نشتارود 2 اتاق 4 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 748,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه