مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه سنتی اسکرو شیراز

8 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه سنتی اسکرو - اتاق آجری

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,850,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره اقامتگاه سنتی اسکرو - اتاق ترنج

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,350,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو اقامتگاه سنتی اسکرو - اتاق آینه

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,850,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره اقامتگاه سنتی اسکرو - اتاق باغچه

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,850,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو اقامتگاه سنتی اسکرو - اتاق مقرنس

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,850,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره اقامتگاه سنتی اسکرو - اتاق آبشاری

فارس، شیراز 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,350,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه سنتی اسکرو - اتاق شیراز

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,850,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره اقامتگاه سنتی اسکرو - اتاق حریر

فارس، شیراز 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,850,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه