رزرو آنی و قطعی جاباما
مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در پره سر

10 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
۴.۵(۱۰ دیدگاه)

بوم گردی پاسارگاد- واحد۱۳

گیلان، پره سر اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

۴.۵(۱۰ دیدگاه)

بوم گردی فلت پاسارگاد واحد ۴

گیلان، پره سر اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 330,000 تومان / هرنفر

۴.۵(۱۱ دیدگاه)

بوم گردی پاسارگاد- واحد۹

گیلان، پره سر اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرنفر

۴.۵(۱۰ دیدگاه)

بوم گردی فلت پاسارگاد واحد 1

گیلان، پره سر اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

۴.۶(۱۰ دیدگاه)

بوم گردی پاسارگاد- واحد۱۱

گیلان، پره سر اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

۴(۱ دیدگاه)

بوم گردی پاسارگاد- واحد۶

گیلان، پره سر اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

۴(۱ دیدگاه)

بوم گردی پاسارگاد- واحد۱۲

گیلان، پره سر اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

۴(۱ دیدگاه)

بوم گردی پاسارگاد- واحد۸

گیلان، پره سر اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرنفر

بوم گردی پاسارگاد- واحد۷

گیلان، پره سر اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرنفر

(۱ نظر)

بوم گردی پاسارگاد- واحد۲

گیلان، پره سر اتاق اشتراکی 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 340,000 تومان / هرنفر

نمایش نقشه