رزرو آنی و قطعی جاباما
مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره مجتمع اقامتی در رامسر

14 اقامتگاه

۴.۵(۱۰ دیدگاه)

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد ۲۰۲

مازندران، رامسر 2 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,334,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۱ دیدگاه)

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد ۳۰۲

مازندران، رامسر 2 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,334,000 تومان / هرشب

۴.۳(۵۳ دیدگاه)

مجتمع اقامتگاهی آنالی - واحد 125 متری

مازندران، رامسر 2 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,300,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۰ دیدگاه)

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد ۳۰۳

مازندران، رامسر 3 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,587,000 تومان / هرشب

۴.۲(۱۳ دیدگاه)

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد ۲۰۳

مازندران، رامسر 5 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,587,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۰ دیدگاه)

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد ۳۰۴

مازندران، رامسر 4 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,334,000 تومان / هرشب

۴.۵(۱۱ دیدگاه)

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد 204

مازندران، رامسر 4 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,334,000 تومان / هرشب

۴.۵(۵۸ دیدگاه)

مجتمع اقامتگاهی آنالی - واحد 75 متری

مازندران، رامسر 2 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد ۲۰۱

مازندران، رامسر 2 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,334,000 تومان / هرشب

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد ۱۰۳

مازندران، رامسر 3 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,587,000 تومان / هرشب

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد ۱۰۴

مازندران، رامسر 2 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,334,000 تومان / هرشب

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد 301

مازندران، رامسر 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,334,000 تومان / هرشب

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد 101

مازندران، رامسر 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,334,000 تومان / هرشب

مجتمع اقامتگاهی ملل رامسر واحد 102

مازندران، رامسر 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

تا 8 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,334,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه

سوالات متداول