مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره مجتمع اقامتی در رودبار

15 اقامتگاه

لحظه آخری
اقامتگاه های آنی و قطعی
4(2 دیدگاه)

رزرو مجتمع اقامتگاهی آسمان سرا - واحد ۷

گیلان، رودبار 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

(2 نظر)

اجاره مجتمع اقامتگاهی آسمانسرا - واحد 2

گیلان، رودبار 1 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 500,000 تومان / هرشب

(2 نظر)

رزرو مجتمع اقامتگاهی آسمان سرا - واحد ۱۳

گیلان، رودبار 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

مجتمع اقامتگاهی آسمان سرا - واحد ۶

گیلان، رودبار 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی آسمان سرا - واحد 16

گیلان، رودبار 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 900,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آسمان سرا - واحد ۱۵

گیلان، رودبار 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

(1 نظر)

رزرو مجتمع اقامتگاهی آسمانسرا - واحد ۱

گیلان، رودبار 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آسمانسرا - واحد 4

گیلان، رودبار 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی آسمان سرا - واحد ۹

گیلان، رودبار 1 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 400,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آسمان سرا - واحد ۵

گیلان، رودبار 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی آسمان سرا - واحد ۱۴

گیلان، رودبار 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آسمان سرا - واحد 8

گیلان، رودبار 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

(1 نظر)

رزرو مجتمع اقامتگاهی آسمانسرا - واحد 3

گیلان، رودبار 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

اجاره مجتمع اقامتگاهی آسمان سرا - واحد ۱۱

گیلان، رودبار 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

رزرو مجتمع اقامتگاهی آسمان سرا - واحد ۱۲

گیلان، رودبار 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه