مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره اقامتگاه بوم گردی صفا آباد قشم

16 اقامتگاه

4.2(57 دیدگاه)

رزرو بوم گردی صفا آباد دوتخته 4

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(45 دیدگاه)

اجاره بوم گردی صفا آباد دوتخت 1

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(38 دیدگاه)

رزرو بوم گردی صفا آباد پنج تخته یک خوابه 1

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(35 دیدگاه)

اجاره بوم گردی صفا آباد سه تخت 3

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(35 دیدگاه)

رزرو بوم گردی صفا آباد پنج تخته یک خوابه 2

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(31 دیدگاه)

اجاره بوم گردی صفا آباد دوتخته 5

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(30 دیدگاه)

رزرو بوم گردی صفا آباد پنج تخته یک خوابه 3

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(36 دیدگاه)

بوم گردی صفا آباد دوتخته 3

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(28 دیدگاه)

رزرو بوم گردی صفا آباد پنج تخت دوخوابه 2

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(27 دیدگاه)

اجاره بوم گردی صفا آباد پنج تخته دوخوابه 1

هرمزگان، قشم 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(22 دیدگاه)

رزرو بوم گردی صفا آباد دو تخته 2

هرمزگان، قشم 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(22 دیدگاه)

اجاره بوم گردی صفا آباد چهار تخت یک خوابه 2

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(22 دیدگاه)

رزرو بوم گردی صفا آباد سه تخت 1

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(22 دیدگاه)

اجاره بوم گردی صفا آباد چهارتخت یک خوابه 1

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(22 دیدگاه)

رزرو بوم گردی صفا آباد سه تخته ۲

هرمزگان، قشم 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.5(33 دیدگاه)

اجاره بوم گردی صفا آباد چهارتخته

هرمزگان، قشم 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,800,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه

سوالات متداول