مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در تفت

9 اقامتگاه

لحظه آخری

رزرو بوم گردی حاجی خان - واحد 2

یزد، تفت 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی حاجی خان - واحد4

یزد، تفت 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو بوم گردی حاجی خان - واحد3

یزد، تفت 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی حاجی خان - واحد۱

یزد، تفت 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو بوم گردی حاجی خان - واحد6

یزد، تفت 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی حاجی خان - واحد5

یزد، تفت 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو بوم گردی عمارت ساعتی- واحد الماس

یزد، تفت 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,330,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
5(1 دیدگاه)

اجاره بوم گردی ساعتی - واحد فیروزه

یزد، تفت اتاق اشتراکی 1 نفر پایه

شروع قیمت از: 320,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

رزرو بوم گردی ساعتی - واحد زمرد

یزد، تفت 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 880,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه