مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره کلبه چوبی در بام رامسر

25 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
4.4(8 دیدگاه)

رزرو کلبه سپیدار - واحد سه خوابه کاکتوس

مازندران، رامسر 3 اتاق 6 نفر ظرفیت
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.1(162 دیدگاه)

اجاره کلبه سپیدار - واحد دو خوابه توآ

مازندران، رامسر 2 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(59 دیدگاه)

رزرو کلبه یک خوابه بیژن

مازندران، رامسر 1 اتاق 5 نفر ظرفیت
تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 754,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.2(59 دیدگاه)

اجاره کلبه سوئیسی استخردار پدر

مازندران، رامسر 2 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,700,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(36 دیدگاه)

رزرو کلبه چوبی آریسا

مازندران، رامسر 2 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(24 دیدگاه)

اجاره کلبه دو خوابه وانکوه

مازندران، رامسر 2 اتاق 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(23 دیدگاه)

رزرو کلبه یک خوابه سورنا 1

مازندران، رامسر 2 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(22 دیدگاه)

اجاره کلبه کلبه جنگلی کوهسان

مازندران، رامسر 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(21 دیدگاه)

کلبه دوخوابه استخردار آبگرم شعبانی

مازندران، رامسر 2 اتاق 3 نفر ظرفیت
تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 1,600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(17 دیدگاه)

اجاره کلبه سه خوابه ویستا روم

مازندران، رامسر 3 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,795,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(10 دیدگاه)

رزرو کلبه دوخوابه تمشک

مازندران، رامسر 2 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(2 دیدگاه)

اجاره کلبه جنگلی تمیجان

مازندران، رامسر 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 780,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(2 دیدگاه)

رزرو کلبه یک خوابه استخردار آبگرم آنتراکت ۲

مازندران، رامسر 1 اتاق 4 نفر ظرفیت
تا 14 درصد تخفیف

شروع قیمت: 3,340,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره کلبه دوخوابه استخردار آنتراکت ۳

مازندران، رامسر 2 اتاق 6 نفر ظرفیت
تا 25 درصد تخفیف

شروع قیمت: 3,340,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

رزرو کلبه سه خوابه کاکتوس 3

مازندران، رامسر 3 اتاق 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 4,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اجاره کلبه روستایی خاطره

مازندران، رامسر 2 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 3,500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 25 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه