مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره ویلا، سوییت و اقامتگاه در ابوزیدآباد

15 اقامتگاه

4.6(15 دیدگاه)

رزرو بوم گردی ایران ساربان - واحد ۱

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

4.6(13 دیدگاه)

اجاره بوم گردی ایران ساربان - واحد ۲

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

4.5(13 دیدگاه)

رزرو بوم گردی ایران ساربان - واحد ۳

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

4.4(12 دیدگاه)

اجاره بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا - واحد شماره یک

اصفهان، ابوزیدآباد 12 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

4.5(11 دیدگاه)

رزرو بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا - شماره چهار با حمام اختصاصی

اصفهان، ابوزیدآباد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

4.5(11 دیدگاه)

اجاره بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا - شماره پنج با حمام اختصاصی

اصفهان، ابوزیدآباد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

4(10 دیدگاه)

رزرو بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا - شماره شش با حمام اختصاصی

اصفهان، ابوزیدآباد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

5(1 دیدگاه)

اجاره بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا - شماره سه با حمام اختصاصی

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا شماره دو

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

بوم گردی مهروماه - اتاق یک

اصفهان، ابوزیدآباد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی مهروماه - اتاق دو

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی مهروماه - اتاق ۳

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی مهروماه - اتاق ۴

اصفهان، ابوزیدآباد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی مهروماه - اتاق ۵

اصفهان، ابوزیدآباد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی مهروماه - اتاق ۶

اصفهان، ابوزیدآباد 11 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه