مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره ویلا، سوییت و اقامتگاه در دامغان

16 اقامتگاه

4.9(73 دیدگاه)

رزرو ویلا یک خواب عمو محمد

سمنان، دامغان 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(7 دیدگاه)

اجاره بوم گردی بابامراد - واحد یک

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.3(12 دیدگاه)

رزرو سوئیت یک خوابه محراب

سمنان، دامغان 1 اتاق 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 220,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.8(5 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق دو

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 260,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
5(1 دیدگاه)

بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق یک

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 260,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.1(18 دیدگاه)

اجاره سوئیت نقلی ولیعصر

سمنان، دامغان 1 اتاق 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 195,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(5 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق شیش

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 260,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.5(2 دیدگاه)

اجاره سوئیت سوییت بلوار جنوبی

سمنان، دامغان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 150,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(6 دیدگاه)

رزرو بوم گردی بابامراد - واحد سه

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.5(2 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق سه

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 260,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
3.8(6 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق چهار

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق پنج

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 260,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
(2 نظر)

رزرو بوم گردی خانه کله - اتاق دو

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 140,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
(2 نظر)

اجاره بوم گردی خانه کله - اتاق یک

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 140,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
(1 نظر)

رزرو بوم گردی خانه کله - اتاق چهار

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 140,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی بابا حاجی - واحد 10

سمنان، دامغان 10 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 350,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه