مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره ویلا، سوییت و اقامتگاه در دامغان

14 اقامتگاه

4.9(48 دیدگاه)

رزرو ویلا یک خواب عمو محمد

سمنان، دامغان 1 اتاق 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(4 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق شیش

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.5(4 دیدگاه)

رزرو سوئیت یک خوابه محراب

سمنان، دامغان 1 اتاق 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 220,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(1 دیدگاه)

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق سه

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.8(4 دیدگاه)

رزرو بوم گردی بابامراد - واحد سه

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.8(4 دیدگاه)

اجاره بوم گردی بابامراد - واحد یک

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.8(5 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق دو

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
5(1 دیدگاه)

بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق یک

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
3.8(6 دیدگاه)

رزرو بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق چهار

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
(2 نظر)

اجاره بوم گردی خانه کله - اتاق یک

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
(2 نظر)

رزرو بوم گردی بابامراد - بابامراد- واحد دو

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
(1 نظر)

اجاره بوم گردی خانه کله - اتاق چهار

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
(1 نظر)

رزرو بوم گردی خانه کله - اتاق دو

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 7 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 120,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی

اجاره بوم گردی خانه ناصر لشکر - اتاق پنج

سمنان، دامغان اتاق اشتراکی 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 230,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه