رزرو آنی و قطعی جاباما
مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره ویلا و سوئیت در هنگام

18 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
لحظه آخری
۴.۴(۴۱ دیدگاه)

بوم گردی گارومزنگی - اتاق ۸

هرمزگان، هنگام 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
۴.۱(۴۸ دیدگاه)

بوم گردی گارومزنگی - اتاق ۶

هرمزگان، هنگام 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
۴.۳(۳۸ دیدگاه)

بوم گردی گارومزنگی - اتاق ۳

هرمزگان، هنگام 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
۴.۳(۳۶ دیدگاه)

بوم گردی گارومزنگی - اتاق ۲

هرمزگان، هنگام 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
۴.۱(۴۳ دیدگاه)

بوم گردی گارومزنگی - اتاق ۴

هرمزگان، هنگام 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
۴.۱(۳۹ دیدگاه)

بوم گردی گارومزنگی - اتاق 1

هرمزگان، هنگام 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
۴.۱(۳۴ دیدگاه)

بوم گردی گارومزنگی - اتاق ۵

هرمزگان، هنگام 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
۴(۴۹ دیدگاه)

بوم گردی گارومزنگی - اتاق ۷

هرمزگان، هنگام 5 نفر ظرفیت

تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
۴.۶(۲۴ دیدگاه)

سوئیت یک خوابه بادگیر سفید طبقه 2

هرمزگان، هنگام 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,400,000 تومان / هرشب

۴.۶(۲۸ دیدگاه)

آپارتمان یک خواب بادگیر سفید طبقه 1

هرمزگان، هنگام 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,200,000 تومان / هرشب

سوئیت فلت موج ۳

هرمزگان، هنگام 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

سوئیت فلت موج ۱

هرمزگان، هنگام 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

سوئیت فلت موج ۲

هرمزگان، هنگام 8 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

۴.۴(۲۶ دیدگاه)

بوم گردی پاروکش واحد ساحل نقره ای

هرمزگان، هنگام 8 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 882,000 تومان / هرشب

۴.۷(۱۴ دیدگاه)

بوم گردی پاروکش واحد ساحل شغابی

هرمزگان، هنگام 3 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 294,000 تومان / هرشب

۴.۶(۳۵ دیدگاه)

بوم گردی پاروکش واحد ساحل ورشه

هرمزگان، هنگام 6 نفر ظرفیت

تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت: 588,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 18 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه