مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اجاره ویلا، سوییت و اقامتگاه در کرمانشاه

16 اقامتگاه

4.3(12 دیدگاه)

رزرو هاستل بلوط - واحد ۸ تخته

کرمانشاه، کرمانشاه اتاق اشتراکی 8 نفر پایه

شروع قیمت از: 180,000 تومان / هرنفر

4.4(28 دیدگاه)

اجاره هاستل بلوط - واحد چهارتخته

کرمانشاه، کرمانشاه اتاق اشتراکی 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 180,000 تومان / هرنفر

رزرو بوم گردی آکام - واحد 11

کرمانشاه، کرمانشاه اتاق اشتراکی 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 200,000 تومان / هرنفر

اجاره بوم گردی آکام - واحد ۸

کرمانشاه، کرمانشاه اتاق اشتراکی 6 نفر پایه

شروع قیمت از: 150,000 تومان / هرنفر

رزرو بوم گردی آکام - واحد 10

کرمانشاه، کرمانشاه اتاق اشتراکی 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 200,000 تومان / هرنفر

اجاره بوم گردی آکام - واحد ۷

کرمانشاه، کرمانشاه اتاق اشتراکی 7 نفر پایه

شروع قیمت از: 150,000 تومان / هرنفر

رزرو بوم گردی آکام - واحد ۹

کرمانشاه، کرمانشاه اتاق اشتراکی 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 150,000 تومان / هرنفر

4.4(23 دیدگاه)

اجاره هاستل بلوط - واحد سه تخته

کرمانشاه، کرمانشاه 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 580,000 تومان / هرشب

4.2(21 دیدگاه)

رزرو بوم گردی ریوار - اتاق فرمیسک

کرمانشاه، کرمانشاه 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 420,000 تومان / هرشب

4(5 دیدگاه)

اجاره آپارتمان دوخوابه طاقبستان - طبقه اول

کرمانشاه، کرمانشاه 2 اتاق 3 نفر پایه + 10 نفر اضافه

شروع قیمت از: 970,000 تومان / هرشب

هاستل بلوط - واحد یک تخته

کرمانشاه، کرمانشاه 1 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 250,000 تومان / هرشب

4.3(28 دیدگاه)

اجاره بوم گردی ریوار - اتاق روژاوا

کرمانشاه، کرمانشاه 2 نفر پایه

شروع قیمت از: 420,000 تومان / هرشب

3.8(8 دیدگاه)

رزرو بوم گردی ریوار - اتاق ریوار

کرمانشاه، کرمانشاه 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 900,000 تومان / هرشب

4(16 دیدگاه)

اجاره بوم گردی ریوار - اتاق ژیوار

کرمانشاه، کرمانشاه 4 نفر پایه + 3 نفر اضافه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

3.6(8 دیدگاه)

اجاره آپارتمان دوخوابه طاقبستان - طبقه دوم

کرمانشاه، کرمانشاه 2 اتاق 4 نفر پایه + 10 نفر اضافه

شروع قیمت از: 970,000 تومان / هرشب

4.2(42 دیدگاه)

اجاره هاستل بلوط - واحد دونفره

کرمانشاه، کرمانشاه 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 400,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه

سوالات متداول