مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در ابوزیدآباد

15 اقامتگاه

4.6(15 دیدگاه)

رزرو بوم گردی ایران ساربان - واحد ۱

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

4.6(13 دیدگاه)

اجاره بوم گردی ایران ساربان - واحد ۲

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 750,000 تومان / هرشب

4.5(13 دیدگاه)

رزرو بوم گردی ایران ساربان - واحد ۳

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

4.4(12 دیدگاه)

اجاره بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا - واحد شماره یک

اصفهان، ابوزیدآباد 12 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 2,000,000 تومان / هرشب

4.5(11 دیدگاه)

رزرو بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا - شماره چهار با حمام اختصاصی

اصفهان، ابوزیدآباد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,100,000 تومان / هرشب

4.5(11 دیدگاه)

اجاره بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا - شماره پنج با حمام اختصاصی

اصفهان، ابوزیدآباد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

4(10 دیدگاه)

رزرو بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا - شماره شش با حمام اختصاصی

اصفهان، ابوزیدآباد 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

5(1 دیدگاه)

بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا - شماره سه با حمام اختصاصی

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی دی سرا - 58907 - دی سرا شماره دو

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 900,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی مهروماه - اتاق یک

اصفهان، ابوزیدآباد 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی مهروماه - اتاق دو

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی مهروماه - اتاق ۳

اصفهان، ابوزیدآباد 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 600,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی مهروماه - اتاق ۴

اصفهان، ابوزیدآباد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

اجاره بوم گردی مهروماه - اتاق ۵

اصفهان، ابوزیدآباد 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی مهروماه - اتاق ۶

اصفهان، ابوزیدآباد 11 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 1,000,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه