مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در فومن

57 اقامتگاه

لحظه آخری
اقامتگاه های آنی و قطعی
4.2(17 دیدگاه)

رزرو بوم گردی چمی سو - واحد شاه نشین

گیلان، شفت 6 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.6(7 دیدگاه)

اجاره بوم گردی جواهر - واحد گيشه

گیلان، فومن 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه
تا 15 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 935,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.6(7 دیدگاه)

رزرو بوم گردی جواهر - واحد چمي سو

گیلان، فومن 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه
تا 15 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 765,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.6(9 دیدگاه)

اجاره بوم گردی جواهر - واحد يارجان

گیلان، فومن 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه
تا 5 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 665,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(8 دیدگاه)

رزرو بوم گردی جواهر - واحد پامچال

گیلان، فومن 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه
تا 15 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 935,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(12 دیدگاه)

اجاره بوم گردی شاندیز چمی سو - واحد یک

گیلان، شفت 5 نفر پایه + 5 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,100,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.2(12 دیدگاه)

رزرو بوم گردی چمی سو - تلارخونه واحد دوم

گیلان، شفت 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
3.5(14 دیدگاه)

اجاره بوم گردی شاندیز چمی سو - واحد سوم

گیلان، شفت 5 نفر پایه + 5 نفر اضافه
تا 20 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.6(11 دیدگاه)

رزرو بوم گردی چمی سو - تلارخونه واحد یک

گیلان، شفت 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه
تا 30 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 840,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.1(9 دیدگاه)

اجاره بوم گردی شاندیز چمی سو - واحد دوم

گیلان، شفت 5 نفر پایه + 5 نفر اضافه

شروع قیمت از: 800,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز
4.4(23 دیدگاه)

رزرو بوم گردی الماس سبز - واحد ۵

گیلان، فومن 3 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,500,000 تومان / هرشب

(2 نظر)

اجاره بوم گردی یک خوابه جنگل بهاری

گیلان، فومن 1 اتاق 6 نفر پایه + 6 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,500,000 تومان / هرشب

4.5(2 دیدگاه)

رزرو بوم گردی زرین ده - واحد ۴

گیلان، فومن 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 400,000 تومان / هرشب

4.4(18 دیدگاه)

اجاره بوم گردی الماس سبز - واحد ۳

گیلان، فومن 4 نفر پایه + 3 نفر اضافه
تا 10 درصد تخفیف

شروع قیمت از: 1,890,000 تومان / هرشب

لحظه آخری برای امروز

رزرو بوم گردی شعله - واحد چمی سو

گیلان، فومن 4 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,400,000 تومان / هرشب

بوم گردی شعله - واحد کیله ناز

گیلان، فومن 2 نفر پایه + 3 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,500,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 57 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه