مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در گرگان

15 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
3.8(12 دیدگاه)

رزرو بوم گردی میرزا شموشک - واحد توسکا

گلستان، گرگان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(45 دیدگاه)

اجاره بوم گردی چشمه سعدی - واحد 4

گلستان، گرگان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

4.2(35 دیدگاه)

رزرو بوم گردی چشمه سعدی - واحد ۱

گلستان، گرگان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

4.4(24 دیدگاه)

اجاره بوم گردی عمارت توسکا - واحد 4 سنتی (همکف )

گلستان، گرگان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

4.5(20 دیدگاه)

رزرو بوم گردی عمارت توسکا - واحد 2 (طبقه بالا)

گلستان، گرگان 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 660,000 تومان / هرشب

4.5(2 دیدگاه)

اجاره بوم گردی میرزا شموشک - خونه انجیلی همکف

گلستان، گرگان اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرنفر

4.3(23 دیدگاه)

رزرو بوم گردی عمارت توسکا - واحد 3 (همکف)

گلستان، گرگان 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

4(29 دیدگاه)

اجاره بوم گردی چشمه سعدی - واحد ۲

گلستان، گرگان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

4.2(17 دیدگاه)

رزرو بوم گردی عمارت توسکا - واحد 1 (طبقه بالا)

گلستان، گرگان 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 700,000 تومان / هرشب

4(1 دیدگاه)

اجاره بوم گردی میرزا شموشک - انجیلی طبقه اول

گلستان، گرگان اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرنفر

3.6(7 دیدگاه)

رزرو بوم گردی میرزا شموشک - عمارت میرزا

گلستان، گرگان اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرنفر

2(4 دیدگاه)

اجاره بوم گردی میرزا شموشک - واحد شیروونی

گلستان، گرگان اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرنفر

3.7(15 دیدگاه)

رزرو بوم گردی عمارت صدر گرگان - واحد هیوا

گلستان، گرگان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 330,000 تومان / هرشب

3.7(6 دیدگاه)

بوم گردی عمارت صدر گرگان - واحد سرو

گلستان، گرگان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

رزرو بوم گردی عمارت صدر گرگان - واحد رز

گلستان، گرگان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

نمایش نقشه