مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در گرگان

15 اقامتگاه

لحظه آخری
4.3(27 دیدگاه)

رزرو بوم گردی عمارت توسکا - واحد 3 (همکف)

گلستان، گرگان 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 450,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(31 دیدگاه)

بوم گردی عمارت توسکا - واحد 4 سنتی (همکف )

گلستان، گرگان 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(24 دیدگاه)

رزرو بوم گردی عمارت توسکا - واحد 1 (طبقه بالا)

گلستان، گرگان 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.3(28 دیدگاه)

اجاره بوم گردی عمارت توسکا - واحد 2 (طبقه بالا)

گلستان، گرگان 1 اتاق 6 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(2 دیدگاه)

رزرو بوم گردی میرزا شموشک - انجیلی طبقه اول

گلستان، گرگان اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.5(2 دیدگاه)

اجاره بوم گردی میرزا شموشک - خونه انجیلی همکف

گلستان، گرگان اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 500,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
4.1(42 دیدگاه)

رزرو بوم گردی چشمه سعدی - واحد ۱

گلستان، گرگان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.8(19 دیدگاه)

اجاره بوم گردی عمارت صدر گرگان - واحد هیوا

گلستان، گرگان 3 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 330,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.8(8 دیدگاه)

رزرو بوم گردی عمارت صدر گرگان - واحد سرو

گلستان، گرگان 4 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 440,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
3.9(15 دیدگاه)

اجاره بوم گردی میرزا شموشک - واحد توسکا

گلستان، گرگان 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(50 دیدگاه)

رزرو بوم گردی چشمه سعدی - واحد 4

گلستان، گرگان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(29 دیدگاه)

اجاره بوم گردی چشمه سعدی - واحد ۲

گلستان، گرگان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4(2 دیدگاه)

رزرو بوم گردی عمارت صدر گرگان - واحد رز

گلستان، گرگان 5 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 550,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
2(4 دیدگاه)

اجاره بوم گردی میرزا شموشک - واحد شیروونی

گلستان، گرگان اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
3.5(8 دیدگاه)

رزرو بوم گردی میرزا شموشک - عمارت میرزا

گلستان، گرگان اتاق اشتراکی 2 نفر ظرفیت

شروع قیمت: 400,000 تومان / هرنفر

رزرو آنی و قطعی
نمایش نقشه